Prosimy czekać... Płatność jest realizowana.
Prosimy nie wyłączać okna przeglądarki.

REGULAMIN dla Kupujących będących konsumentami:


Właścicielem sklepu internetowego ULTRON jest firma:Zakład Urządzeń Elektronicznych ULTRON Krzysztof Krankowski
11-001 Dywity k/Olsztyna
ul. Olsztyńska 66
tel. (089) 511 91 61, 511 91 62, fax (089) 511 91 62
www.ultron.pl, e-mail:ultron@ultron.pl, info@ultron.pl
NIP 739-204-27-86, PEKAO SA O/Olsztyn 23124055981111000050252547

W dalszej części niniejszego regulaminu nazywana Sprzedawcą 1.     Zamówienia w sklepie ULTRON można składać za pośrednictwem Internetu, korzystając z odpowiedniej opcji na stronie www.ultron.pl/sklep, lub telefonicznie - dzwoniąc na numer kontaktowy sklepu: 512 127 723.
 2.     Koniecznym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych w formularzu zamówienia, w szczególności danych adresowych do wysyłki towaru. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w wypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia.
 3.     Po wypełnieniu formularza Zamawiający potwierdza złożenie zamówienia klikając na przycisk "Potwierdzam zamówienie". Potwierdzenie złożonego zamówienia, automatycznie wygenerowane przez sklep, zostanie wówczas przesłane na adres poczty internetowej podany w formularzu zamówienia.
 4.     Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT.
 5.     Kupujący może zamówić towar którego zapasy w magazynie zostały aktualnie wyczerpane. W takim wypadku zostanie on poinformowany o czasie w którym towar będzie dostępny i zamówienie będzie mogło być zrealizowane.
 6.     Zamówienia, które zostało potwierdzone, Kupujący nie może anulować. Przysługuje mu natomiast prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie do 14 dni od otrzymania towaru.
 7.     Należność za zakupione towary jak też koszty przesyłki Kupujący reguluje poprzez dokonanie wpłaty na konto Sprzedawcy, podane w formularzu zamówienia i w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia, lub poprzez pobranie na Poczcie lub w firmie kurierskiej.
 8.     Koszty wysyłki ponosi Kupujący wg. cennika dostawy umieszczonego na stronie sklepu (cennik dostępny jest na podstronie Dostawa i płatność).GWARANCJE I REKLAMACJE:

 1.     Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, nieużywane, oryginalne oraz wolne od wad. Wszystkie produkty, w których opisie jest informacja o gwarancji, posiadają pełną gwarancję na warunkach określonych przez producenta.
 2.     Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są przed wysłaniem kontrolowane pod kątem zgodności z zamówieniem, stanem produktu (czy jest on kompletny) jak też nieobecności wad i uszkodzeń.
 3.     Jeśli po otrzymaniu towaru Kupujący odkryje wady fizyczne w rozumieniu art. 556 1 Kodeksu Cywilnego ma on prawo zwrócić zakupiony towar. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupu wraz z adnotacją: „Reklamacja – towar wadliwy”
 4. O zaistniałym fakcie Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić obsługę sklepu. Zwracany towar należy odesłać pod adres: Zakład Urządzeń Elektronicznych ULTRON Krzysztof Krankowski Ul. Olsztyńska 66 11-001 Dywity
 5.     Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6.     Kupujący zwracając wadliwy towar winien złożyć pisemne oświadczenie o wyborze jednego z przysługujących uprawnień według przedstawionego wzoru: „pobierz wzór oświadczenia”.
 7.     Kupujący może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8.     Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9.     Towar wadliwy zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów), sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.
 10.     Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Zamawiającego za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 11.     Koszty wymiany towaru lub naprawy ponosi sprzedawca.
 12.     Sprzedawca ustosunkuje się pisemnie do zgłoszonego przez Kupującego żądania w terminie 14 dni, od daty otrzymania zgłoszenia.


 

ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1.     W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Zamawiający ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (Zgodnie z art.27 Ustawy z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta), składając sprzedawcy oświadczenie w powyższym terminie na piśmie. Wzór oświadczenia, stanowiący załącznik do ww. Ustawy, można pobrać klikając na link: POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA
 2.     Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
 4.     Kupujący odsyła towar wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura), z adnotacją na odwrocie: "zwrot", na adres: Zakład Urządzeń Elektronicznych ULTRON Krzysztof Krankowski Ul. Olsztyńska 66 11-001 Dywity
 5.     Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6.     Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych do Sklepu za pobraniem.POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE:

 1.     W celu dokonania zakupu Kupujący udostępnia za pośrednictwem formularza zakupu swoje dane osobowe Sprzedawcy.
 2.     Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupujący/Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony otrzymanych danych i zachowania poufności.
 3.     W przypadku wniesienia żądania o zaprzestaniu użytkowania danych osobowych są one trwale usuwane z bazy danych będących w posiadaniu Sprzedawcy.
 4.     Udostępnione dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie przeprowadzenia transakcji zakupu towarów w sklepie internetowym ULTRON.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca poinformuje o zmianach na stronie Sklepu Internetowego umieszczając stosowną informację przez okres 14 dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający konto użytkownika, zostaną dodatkowo poinformowani o planowanych zmianach poprzez e-mail.

REGULAMIN dla Kupujących będących przedsiębiorcami:


Właścicielem sklepu internetowego ULTRON  jest firma:Zakład Urządzeń Elektronicznych ULTRON Krzysztof Krankowski
11-001 Dywity k/Olsztyna
ul. Olsztyńska 66
tel. (089) 511 91 61, 511 91 62, fax (089) 511 91 62
www.ultron.pl, e-mail:ultron@ultron.pl, info@ultron.pl
NIP 739-204-27-86,  PEKAO  SA O/Olsztyn 23124055981111000050252547


W dalszej części niniejszego regulaminu nazywana Sprzedawcą.

 1. Zamówienia w sklepie ULTRON można składać za pośrednictwem Internetu, korzystając z odpowiedniej opcji na stronie www.ultron.pl/sklep, lub telefonicznie - dzwoniąc na numer kontaktowy sklepu: 512 127 723.
 2. Koniecznym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych w formularzu zamówienia, w szczególności danych adresowych do wysyłki towaru. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w wypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia.
 3. Po wypełnieniu formularza Zamawiający potwierdza złożenie zamówienia klikając na przycisk "Potwierdzam zamówienie". Potwierdzenie złożonego zamówienia, automatycznie wygenerowane przez sklep, zostanie wówczas przesłane na adres poczty internetowej podany w formularzu zamówienia.
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT.
 5. Kupujący może zamówić towar, którego zapasy w magazynie zostały aktualnie wyczerpane. W takim wypadku zostanie on poinformowany o czasie, w którym towar będzie dostępny i zamówienie będzie mogło być zrealizowane.
 6. Zamówienia, które zostało potwierdzone, Kupujący nie może anulować.
 7. Należność za zakupione towary, jak też koszty przesyłki Kupujący reguluje poprzez dokonanie wpłaty na konto Sprzedawcy, podane w formularzu zamówienia i w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia, lub poprzez pobranie na Poczcie lub w firmie kurierskiej.
 8. Koszty wysyłki ponosi Kupujący wg. cennika dostawy umieszczonego na stronie sklepu (cennik dostępny jest na podstronie Dostawa i płatność).

GWARANCJE I REKLAMACJE:

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, nieużywane, oryginalne oraz wolne od wad. Wszystkie produkty, w których opisie jest informacja o gwarancji, posiadają pełną gwarancję na warunkach określonych przez producenta.
 2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są przed wysłaniem kontrolowane pod kątem zgodności z zamówieniem, stanem produktu (czy jest on kompletny) jak też nieobecności wad i uszkodzeń.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę w rozumieniu art. 556 1  Kodeksu Cywilnego, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego nie wymieni rzeczy wadliwej na wolną od wad albo nie usunie wady, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania rzeczy, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni  po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 5. Kupujący zwracając wadliwy towar winien opisać dokładnie wadę, a także złożyć pisemne oświadczenie o wyborze jednego z przysługujących uprawnień. Zwracany towar, wraz z fakturą zakupu oraz adnotacją: „Reklamacja – towar wadliwy” należy odesłać na adres: Zakład Urządzeń Elektronicznych ULTRON Krzysztof Krankowski 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 66
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Towar wadliwy zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Kupującego za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Koszty wymiany towaru wadliwego lub naprawy ponosi Sprzedawca.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się pisemnie do zgłoszonego przez Kupującego żądania w terminie 14 dni, od daty otrzymania zgłoszenia.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE:

 1. W celu dokonania zakupu Kupujący udostępnia za pośrednictwem formularza zakupu swoje dane osobowe Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupujący/Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony otrzymanych danych i zachowania poufności.
 3. W przypadku wniesienia żądania o zaprzestaniu użytkowania danych osobowych są one trwale usuwane z bazy danych będących w posiadaniu Sprzedawcy.
 4. Udostępnione dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie przeprowadzenia transakcji zakupu towarów w sklepie internetowym ULTRON.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca poinformuje o zmianach na stronie Sklepu Internetowego umieszczając stosowną informację przez okres 14 dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający konto użytkownika, zostaną dodatkowo poinformowani o planowanych zmianach poprzez e-mail.


Obsługa Klienta

Informacja

Kontakt

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.